Các mẹ biết những thực phẩm nào giúp bé tăng chiều cao không bày em với ạ. Mẹ có mét rưỡi, bố mét 7 nên em sợ con lùn quá :(