Ở lớp con vẫn hay được tham gia chơi nặn cùng các bạn,. Về nhà con líu lo kể cho mẹ nghe nào là nặn hình hoa, chim, và cây cối... Nghe vậy mẹ biết con có niềm đam mê với sáng tạo và mẹ đã mua cho con hộp đất nặn. Và đây là các tác phẩm của con. Cả nhà xem có sinh động và đẹp không ạ