Mẹ ơi bản nhạc của Chú Mozart sao để cao quá vậy nè......Ai biểu mình lùn quá làm chi, để quỳ lên đàn cho rồi hihi.


CON ĐÀN GIỐNG CHÚ MOZART RỒI NHA MẤY CÔ CHÚ ƠI :D:D:D