Con là lan Trinh , năm nay con Hai tuổi rưỡi , ở nhà con có bà làm nghề dán mã nên việc cắt dán từ nhỏ con đã rất thành thạo rồi , từ việc cầm kéo cho đến bôi hồ con đều rất nhớ và tập trung khi làm , rất mong mọi người ủng hộ.