Một lần, được uống sữa Enfa A+ , con đã tỏ ra yêu thích lắm và từ đó mẹ chỉ cho con uống Enfa A+; mẹ theo dõi và thấy được sự phát triển trí nảo của con hàng ngay1 tuổi, ngày sinh sinh nhật mọi người tập con thổi nến tức thì con chăm chú lắng nghe và cũng chu mỏ, thổi thật yêu.
Rồi 15 tháng, mẹ cho đi câu cá ở khu vui chơi. Lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi này, con thật hào hứng và chỉ cần chơi 5-10' con đã thể hiện được khả năng của mình. Mẹ tự hào ghê ấy vì ai cũng bảo em bé giỏi quá, câu là dính hà; trong khi các bạn được chỉ là để ngay miệng cá sẽ dính, nhưng bạn chơi vẫn không bằng con.
Rồi mẹ lại ngạc nhiên 1 lần nữa là lúc 17 tháng, con được tặng 1 bộ câu cá Kokomi; chỉ 1 lần được đi câu cá mà khi mẹ mở ra thì con gái biết đưa cần câu đúng ngay chỗ kim loại để nam châm hút. Mẹ ngạc nhiên gọi bà, thì bà bảo "Bé toàn uống sữa thông minh nên cái gì cũng biết hết". Rồi mẹ mới chơi với con, và bảo mẹ câu hoài sao không dính, con còn biết cầm tay mẹ và để vào miếng kim loại cơ..
Nay con 19 tháng, mỗi ngày với con là một ngạc nhiên cho mẹ, con biết kêu 'rắn mối, sâu, cắc ké, ..." và phân biệt rõ ràng dù mẹ hay bà chưa dạy bao giờ, có lẽ con học từ các cuộc nói chuyện thường ngày. Đến lúc này đây mẹ biết mình đã chọn đúng sữa cho con. Mẹ sẽ luôn ủng hộ Enfa A+ và sẽ cho con bú mẹ đến tận 24 tháng để con được phát triển thật toàn diện. Mẹ tự hào về con lắm!