Con tên Lê Trung Kiên 8 tháng tuổi, hôm nay con được Ba Mẹ mua cho xe mới con tập đây ah, các cô chú vào cổ vũ tinh thần cho con đi ah, cảm ơn các cô chú nhìu!!!