Tô màu, làm bài tập nối hình chính là cách mình giúp bé nhà mình tập trung hơn, kiên trì hơn đấy! Nhìn bé tập trung cao độ chưa nè!
Có khi con tập trung quá làm con cúi mặt hơi thấp nên bố mẹ cần luôn chú ý để nhắc con ngẩng cao hơn đỡ bị hỏng măt.