Mình thường thấy nhiều người bị đau răng thì hay đi Bác sĩ để trám răng. Mình chưa hiểu thông lắm, người ta trám răng bằng chất gì? có ảnh hưởng gì đến răng không? có thấy khó khăn gì sau khi trám răng? và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe về sau?