"Mùa xuân tôi xin chúc


AN KHANG HẠNH PHÚC VẠN SỰ LÀNH


LỘC ĐẦY MAY MẮN, LUÔN PHÚ QUÝ


PHÚC THỌ TÂN NIÊN, VẠN CÁT TƯỜNG"