_Đùng đùng cắc đùng đùng...Mỗi lần nghe trống đánh múa lân múa rồng đâu đó ở nhà hàng xóm là bé My chạy ào ra xem rất thích. "Tết là có cái này hả mẹ" "Đúng rồi con". Những chú lân, con rồng, ông địa đều đem lại may mắn cho năm mới.


Tết về là thế đó, có khi chỉ cần giản dị thế thôi nhưng cảm đã cảm thấy rất vui.