Nutricare cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng tối ưu nhằm nâng cao sức khỏe con người một cách hiệu quả và an toàn nhất.


Nutricare đã nhận được chứng nhận "Nhà Cung Cấp Chất Lượng Kim Cương 2015 - GOLD trusted Quality Supplier 2015" của Viện Doanh Nghiệp Việt Nam trực thuộc Trung Ương Hội Trí Thức Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Việt Nam.Đây là vinh dự của Nutricare và cũng là sự công nhận cho chất lượng và uy tín của Nutricare. Nutricare luôn nỗ lực không ngừng để mang lại cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA


2012 : Huy chương vàng thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam.


2013 : Sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng năm 2013 do người tiêu dùng bình chọn- Đơn vị tổ chức Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.


Cúp vàng thương hiệu cho thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ( VIETNAM BEST FOOD ) của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam


2014 : Top 100 thương hiệu, sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em Việt Nam - Do báo Lao động xã hội và Tạp chí gia đình & trẻ em bình chọn


2015: Nhà Cung Cấp Chất Lượng