Con yêu, ngày mẹ biết tin mẹ có thai, niềm vui hạnh phúc như vỡ òa. Khi mẹ sinh con ra, nước mắt mẹ chảy dài khi mẹ nhìn thấy con, con đáng yêu như một thiên thần. Mỗi ngày trôi qua, con gái của mẹ lớn khôn từng ngày. Con biết lật, biết bò, biết đi, biết nói, mỗi khoảnh khắc đó đều là những kỷ niệm không thể nào quên với mẹ. Với mẹ, con mãi là thiên thần nhỏ trong lòng mẹ. Yêu con lắm, con gái yêu của mẹ.