Mình đi lang thang tìm bảng chữ cái cho bé nhà mình tập tô nhưng tìm không có loại mình cần.Lọ mọ tự làm mẫu cho bé và chia sẻ với các mẹ xem có ai cần thì xem


http://www.mediafire.com/download/12c84jdr4hil08d/Untitled-1.jpg


http://www.mediafire.com/download/yg4pdq897ki7t07/chu_so.jpg


http://www.mediafire.com/download/6imlp567r9z275u/Untitled-1.pdf