Em và mấy chị cùng phòng có con sàn sàn lớp 4, lớp 5, đang muốn đầu tư cho các bé học tiếng anh. Nhưng thấy đi học trung tâm cũng không hiệu quả lắm, lại phải đưa đón xa xôi. Nên đang muốn mở lớp cho các con học. Không biết thuê giáo viên nước ngoài dạy tại nhà có hiệu quả hơn không nhỉ? Có mẹ nào cho con học hình thức này chưa có em kinh nghiệm với.