Hiện Kyna đang mở đợt thi thử Cambridge hoàn toàn miễn phí, không những thế còn có cơ hội săn học bổng Tiếng Anh 100%. Ngai gì không đăng ký cho còn thử nè Mom ơi


Đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/dang-ky-tu-van