Hi các mom!!!


Hiện các mom có mom nào có con đã và đang học THCS Dân lập Trương Vĩnh Ký và Trí Đức không???? Cho mình kinh nghiệm và ý kiến về hai trường này. Về chất lượng, học phí và mức độ kỷ luật, con học có nặng không
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
, có tốt không????


Mong các mom chia sẻ kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn các mom ạ @};-@};-@};-