mình muốn thuê giáo viên nước ngoài về dạy t.a giao tiếp và phát âm chuẩn cho con, không có trợ giảng người Việt. Theo mình, như vậy sẽ bắt buộc con fai dùng tiếng Anh với cô giáo, k nói tiếng Việt với trợ giảng để trợ giảng dịch cho cô nghe. Mình tham khảo thì có chỗ giáo viên dạy 20$ 1 tiếng. Hơi chát nên muốn rủ 1 bé nữa học cùng để share học phí. Nhóm 2 bạn thôi thì sẽ đc cô quan tâm nhiều hơn, nói nhiều hơn. Địa điểm có thể học ở nhà mình cho đỡ phí thuê nhà. Hoặc mẹ nào có sẵn mối giáo viên nước ngoài chất lượng rồi thì càng tốt. Bé nhà mình mới biết các từ đơn, chưa nói đc 1 câu hoàn chỉnh. Nhà mình ở Tôn Đức Thắng. sđt 0934332996. Mẹ nào chung chí hướng thì ới mình nhé.