Như tiêu đề bài viết, hiện tái bé nhà mình được 4 tuổi nhưng không thích đếm số và học chữ, cha mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với. Bé nhà hình thì rất hiếu động nhưng học đếm số học màu học bên phải bên trái thì cực lười... Xin cảm ơn các mẹ