Xem review về đồng hồ định vị cho trẻ em hay quá định mua cho đứa cháu một cái. Không biết có mẹ nào đã mua cho con chưa? Sử dụng loại nào là tốt nhất ạ? Em xem ở link này thấy có rất nhiều loại: https://reviewtcm.com/dong-ho-dinh-vi/?utm_soure=nhom8.st5