Mình 30 tuổi hiện sống ở Sài Gòn, gia đình có một cậu con trai 7 tuổi. Bé tính rất bướng bỉnh không ngồi yên một chổ. Mình rất khó chịu khi dạy bé không nghe lời. Bé không chịu chia sẻ đôi khi còn quát tháo lại cha mẹ. Mình cũng quan sát con một thời gian và hỏi nhà trường cũng không có vấn đề gì lạ. Mọi người giúp mình với nhé.


Chân thành cảm ơn mọi người