Các mẹ thông thái vào giúp em cái nào , em muốn cho con đi học chơi cái gì đó nghệ thuật 1 chút , để bé phát triển toàn diện. Các mẹ thường cho con học gì , cho em chút ý kiến nhé