Chào các mom, bé nhà em năm nay chuẩn bị vào lớp 1. Gia đình xem xác định cho con học Vin hệ nâng cao. Mom nào có tài liệu hệ Cam 2021 cho em xin với, em cám ơn nhiều. Ảnh em gửi để tránh trôi bài ạ.

hình ảnh