Chào các Mom. Cu nhà em được 22 tháng và em định cho bé đi mầm non Đại Việt Mỹ - Lê Đức Thọ. Có mẹ nào có con học ở đây cho e ít ý kiến về phương pháp dạy dỗ ăn uống của trường với ạ