Vui lòng đừng xem nhẹ khi gọi trẻ con là “cục cứt” !

Thứ nhất, danh từ “cục cứt“ là danh từ thô tục, thể hiện điều gì thì ai cũng biết nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa của việc thể hiện sự yêu thương.

Thứ hai, nếu bạn nói chuyện với người nước ngoài biết tiếng Việt, khi bạn gọi con họ là “cục cứt“, họ sẽ nghĩ gì về bạn, “ôi người này bất lịch sự quá “ hay “sao bạn nói chuyện mất vệ sinh vậy“, chứ làm sao họ hiểu nổi ý nghĩa rằng bạn nói lời yêu thương với bọn trẻ?!

Thứ ba, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và thể hiện sự yêu thương đối với bọn trẻ chúng ta có rất nhiều từ ngữ để thể hiện, đặc biệt rất lịch sự và sạch sẽ.

Thứ tư, chúng ta đang ở gần giữa năm 2022 thế kỷ 21 rồi, chúng ta được tiếp cận nhiều với tri thức và công nghệ cao vì vậy chúng ta biết phân tích đâu là tiêu cực và đâu là tích cực. Danh từ “cục cứt“ để thể hiện sự yêu thương là ví dụ điển hình cho nhận thức tiêu cực đã được truyền miệng từ đời này sang đời khác. 

Nếu 10 hay 20 năm trước, chuyện sờ vào vùng nhạy cảm của bọn trẻ là chuyện bình thường thì nay hành động đó đã cấu thành tội “ấu dâm“! 

Gọi trẻ bằng từ ngữ không hay không phải là chuyện nhỏ, vì vậy đừng cười cợt nhả cho vui hay xem nhẹ khi đối tượng chúng ta hướng đến là bọn trẻ! l

Chắc hẳn bọn trẻ sẽ la hét ầm ĩ hoặc khóc lóc hay dùng hành động để phản đối việc bị gọi là “cục cứt“, trẻ hoàn toàn không vui và khó chịu về việc đó, hà cớ gì người lớn chúng ta biết suy nghĩ thấu đáo lại cười xuề xoà cho qua?!

hình ảnh