Các chị có ai đã dùng qua loại này xin cho em biết về thông tin và ở TP chỗ nào bán?