e thấy mấy đứa cháu của ox đã 2,3tuổi vẫn phải để nằm võng và có người hát ru mới chịu ngủ,bế lên giường là thức dậy khóc ngay...cho e hỏi ngủ thế có hại cho cột sống hay tâm sinh lý gì của trẻ k nhỉ