Trung tâm Alisa English cần 10 bé tham gia đánh giá năng lực với giáo viên nước ngoài (từ 3-15 tuổi). Ai tham gia được bình luận mình tư vấn nhé!