Tớ có một bình sữa bằng nhựa một đầu là thìa, dành cho bé không chịu bú bình, phải bón thìa. Mới tinh. Tặng lại cho bé nào đang cần.


Điện thoại 0912571538, nhà tớ ở Thái Thịnh, Ha Noi.