Nhà mình có mẹ nào tắm cho bé bằng lá xuyên tâm liên không, cho mình chút kinh nghiệm về loại lá này với. Mấy anh ở cơ quan bố chíp bảo tắm bằng nước lá này để trị rôm cho bé rất tốt nhưng đọc một số bài báo lại bảo không tốt nên cũng hơi băn khoăn...?