Bí ẩn khó giải mã:


Con ở nhà ăn đến thìa thứ 3 đã con no.


Nhưng đi mẫu giáo cô bảo ăn hẳn 2 bát đầy!


Check cam đúng là ăn thun thút, thậm chí tự xúc ăn


Hỏi chấm hỏi chấm.....