Em tự tra theo bài 21 giờ quan sát cần tránh thì thấy con trai em phạm vào h Diêm vương quan sát, em lo quá, em thấy nói nếu phạm h này cháu khó nuôi, yểu mạng và không thọ. Bà mẹ nào cũng mong mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình, em cũng vậy, thế nên thật sự em rất lo, không biết phải làm thế nào để hoá giải cho cháu. CÓ mẹ nào biết giúp em với. Em xin cám ơn