Cháu gái em gần 2 tuổi, rất là ngoan nhưng thỉnh thoảng ích kỷ giành giật đồ chơi, vất đồ đi hay phẩy tay, gào ầm người lớn đi nếu không ưng. Mọi người quý cháu thì cứ cười nên cháu càng làm. Bà thì cứ bảo còn nhỏ, sang năm dạy là vừa. Em thiết nghĩ phải tỏ thái độ không bằng lòng để cháu hiểu dần đi chứ.