Các Mẹ ui, cu Bi nhà em được 2 tháng tuổi và E vừa cho bú sữa Mẹ vừa cho ăn thêm sữa ngoài. Nhưng cứ thức giấc là cu cậu đòi ăn nên ko có giờ giấc cụ thể nào hết. E muốn hỏi cứ cho ăn như vậy thì có ảnh hưởng gì ko ?