Các mẹ thông thái ơi chỉ giúp mình chổ mua giày đẹp cho con gái với (SG) !!! Thanks các mẹ trước nhe:)