Em muốn kham khảo mọi người, nhất là các mẹ ở Mỹ, xem ở bên Mỹ thì có những đồ gì cho baby mà ở VN k có hoặc khó kiếm. Cám ơn các mẹ.