Bé Tuti nhà mình không phải là lười ăn nhưng mỗi tội sau khi ăn xong thi mất 15 phút thu dọn lau chùi nhà cửa, ghế, bàn.... từ trongnha ra ngoài sân. Chết mệt nhất là buổi sáng , đi làm muộn la chuyện thường như cơm bữa. Có cách nào điều trị không?