Các mẹ ơi giúp mình với, từ khi tròn 1 tuổi đến giờ, bé không chịu uống sữa, mình đang sốt ruột quá, cú uống là giâu mặt và kêu lên, và làm thế nào để cho bé tập hút ống sữa (bé không chịu bú bình từ bé, toàn phải xúc thìa thôi)


Có lẽ mình phải bó tay mất thôi, hu....hu.... Loading interface...