Nhờ admin đặt bài viết này vào đúng chỗ hộ em.


Con trai mình đã hơn 4 tuổi rồi nhưng mình vẫn chưa bỏ tã hẵn cho cu cậu được. Đi tiểu tiện thì cu cậu rất nghiêm túc vào toilet, tự đi tự giật nước không có vấn đề gì cả. Nhưng đi đại tiện thì nếu lúc ấy đang không mặt tã, là cu cậu rú rít cuống quít lên bắt mặc tã ngay. Đã thử nhiều lần thuyết phục cu cậu đi cầu trong toilet mà nhất quyết không đống ý.


Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về việc này thì chỉ giáo hộ mình với. Mình cũng đang tìm dĩa DVD kiểu hoạt hình cho trẻ em để khuyến khích cu cậu tự động vào toilet mà chưa tìm ra. Cám ơn mọi người.