Cu Tũn nhà em mới có 4 tuổi mà răng đã bị sâu rồi, có răng còn bị sâu ăn cả vào lợi rồi. Không biết sau này khi thay răng thì răng sâu của bé có hết được không???