Chào các mẹ. Bé nhà em mấy bữa nay hình như là ăn không tiêu hay sao ấy, ăn xong rồi đang chơi vui vẻ thế mà bé ho la nôn ra hết, mà bé nhà mình đâu co ho nhiêu đâu. Các mẹ nào có cách giup minh với