CÁc mẹ ơi, nếu bé dưới 1 tuổi bị nghẹn thì phải làm như thế nào?