Mình sắp sinh bé rồi và nghe nói là bé sẽ bú cứ ba tiếng một lần, vậy đêm nào cũng sẽ dậy cho bé ti vài cữ rồi. Mình nghe nói khi nào mà bé bú còn dư sữa có thể vắt ra cho vào bình để bé bú tiếp trong cữ sau. Nhưng mình không hiểu sữa vắt ra bảo quản như thế nào. Nếu để trong tủ lạnh thì khi bé bú sẽ lạnh mất. Vậy mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với vì theo lời khuyên của bác sỹ mình có thể vắt ra và nhờ người cho bú bằng bình để mẹ ngủ (vì nghe nói là mẹ mà mất ngủ là mất sữa ngay có phải không vậy)