💡Trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ nhỏ là vô hạn. Thay vì rập khuôn, giới hạn các bé bằng những kiến thức khô khan và máy móc. Hãy để sách đồng hành và hướng dẫn bé nhìn thế giới bằng chính lăng kính riêng của mình.

Vì sao nên kích thích trí tưởng tượng của con bằng sách?

  • Sách khuyến khích các bé tự hình dung.
  • Các bé có thể sáng tạo nhân vật truyện theo cách riêng.
  • Rèn luyện khả năng đọc hiểu cho bé.
  • Không giới hạn sự sáng tạo và trí tưởng tượng vô hạn của bé. 

10 VẠN CÂU HỎI VÌ SAO - Linh Lan Books - Kích thích trí tưởng tượng của những thiên tài nhí

hình ảnh
hình ảnh