bé nhà mình được 2,5 tháng rồi, đang bú sữa mẹ (bú bình). Lúc bé tỉnh táo thi cứ 3 tiếng mình cho bú bình 140ml, có khi bé bú hết, có khi còn thừa (mà lúc tỉnh bé hay đòi bú lắm, nhiều khi chưa tới giờ đã đòi rồi). Nhưng lúc bé ngủ say thì 4,5h mới ngoe ngoe đòi bú hoặc có khi ngủ say luôn, mình phải lay bé dậy mà cho bú nhưng mắt vấn nhắm tít :) và thường những lúc này bé ti rất giỏi và nhanh hết (150ml chưa tới 10 phút:)).


Không biết có bé nào giống bé nhà mình không? Khoảng cách bú như vậy đã ổn chưa? Ở độ tuổi này cho bú theo nhu cầu hay cho bú theo khoảng cách time nhất định vậy?