Mình vừa làm các video hướng dẫn gấp giấy Origami, chủ yếu là hình thú vật cơ bản cho Mẹ và bé vừa làm vừa chơi với nhau. Vd như gấp con chuồn chuồn https://www.youtube.com/watch?v=b0hj68fqXHc&list=PLSIDuI6jfzIF05Ukkn9wIpG2CF21cH2zO và nhiều hình thú vật dễ thương, dễ gấp khác.


Ngoài ra mình tạo thêm album vẽ cơ bản cho mấy bé. Cũng chủ yếu là hình thú vật dễ thương, những bước vẽ dễ theo để những người không biết vẽ cũng dễ dàng vẽ được mấy con vật ngộ nghĩnh. Vd như con sư tử con https://www.youtube.com/watch?v=0cfdcS1aUrs&list=PLSIDuI6jfzIEG1nL2SoPXudiaip4SaR4M&index=19&t=0s


Mình sẽ upload thêm nhiều video mới mỗi tuần.


Cám ơn mọi người.