các mẹ thông thái chỉ giúp em sự khác biệt của huggies dry va huggies dry pant, em có huggies dry, xài giống quần giấy, dry pant cũng là quần giấy nhưng khác quần dry như thế nào?


nên sử dụng như thế nào là kinh tế nhất?


vào trang của huggies nhưng ko thấy hình ảnh, mô tả cụ thể gì cả. Mong các mẹ chỉ giúp