Mình định mua cho bé nhà mình ít đồ chơi treo trên Lương Văn Can nhưng trên đó nhiều hàng quá và cũng không biết họ có nói thách không? Có mẹ nào mua trên đó rồi chỉ cho mình chút kinh nghiệm với hoặc mẹ nào có đồ chơi con không đùng nữa bán lại cho mình cũng được.