Tình hình là nhà em đang chuẩn bị làm cái tiệc thôi nôi cho bé, nên tính dẫn bé đi chụp để có ảnh trang trí tiệc cũng như làm kỷ niệm cho bé luôn. Nãy dạo một vòng thấy trong WTT có topic dịch vụ chụp cho bé khá đẹp, nhưng em đang phân vân không biết có mẹ nào trên đêy làm chuột bạch chưa, và bé nhà em cũng đi được rồi thì mình nên cho bé chụp trong phòng hay ngoài trời là được hả các mẹ ?