Em ước gì không bao giờ có hội này ở trên đời. Hic, thương các bé và thương cả bố mẹ các bé nữa. :Crying: :Crying: :Crying: