Con em cuối tuần này tròn 1 tuổi theo ngày DL. Trước giờ em cứ nghĩ làm lễ thôi nôi vào ngày Dương lịch, hôm nay tra trên mạng thấy các mẹ bảo làm theo ngày Âm lịch mà năm nay nhuận có 2 tháng Năm nên theo đúng 12 tháng ngày Âm thì qua mất rồi :Crying:. Bây giờ em làm theo ngày nào hở các mẹ??? Thủ tục làm gồm những gì? Mẹ nào biết chỉ em với